“The wound is the place  where the light enters you.”
– Rumi

 „Rana jest miejscem, przez które dociera do ciebie światło”- Rumi

 

ASTROTAO

to strona  przede wszystkim

Dla tych, co chcą żyć świadomie i szczęśliwie; odważnie robić to co kochają. Jeśli robisz coś z miłością, nigdy nie zaszkodzisz sobie/innym),

którzy poszukują wyjścia z automatycznego życia, pełnego programów, uwarunkowań, tradycji i mitów,

co chcą skończyć z odwiecznym poczuciem winy.

To miejsce, gdzie mogą spotkać się wszyscy niezależnie od wieku, rasy, wykształcenia. Każdy, kto błądzi i na swój sposób cierpi, bo czuje, że 'ugrzązł’ gdzieś po drodze.

Tych, którzy pragną żyć w wolności i radować się pięknem Ziemi – zapraszam

 

ASTROTAO – to połączenie 2 wiodących ścieżek w życiu Katarzyny:

ASTRO-logii jako wiedzy o predystynacji, (rozumianej nie w kontekście religijnym, jako przeznaczeniu czegoś z góry, z woli Boga, ale jako badaniu horoskopu człowieka w świetle jego losu i doświadczeń, by mógł ostatecznie zrealizować swoje najważniejsze Przeznaczenie; dotknąć Prawdy w sobie i zrozumieć Kim Jest).

Przeznaczeniem każdego z nas jest powrót do stanu szczęśliwości, przez zrozumienie, że się jest nieskończoną Świadomością pomimo dualnej natury zjawisk i uwolnienie się od wszelkich uwarunkowań, wiedzy, doświadczeń zbieranych w ciągu życia a także wielu wcieleń i od ich iluzorycznego wytworu, nieustannie podtrzymywanego przez umysł – ‘ego’).

TAO – jako jednego z genialnych konceptów filozofii i kultury chińskiej, który przedstawia ten dualizm wszystkich rzeczy i proponuje praktyczną drogę ćwiczebną dla adepta kroczącego ku wyzwoleniu.

Mowa jest o ćwiczeniach, które mają przede wszystkim uświadomić nam, że ciało i umysł, (czyli myślenie) są jednym i tym samym zjawiskiem, są nierozerwalne. Człowiek myślący dualistycznie dzieli ciało/umysł na 2 odrębne zjawiska czyli na ciało fizyczne i umysł.

Praktyka tych ćwiczeń ma jednocześnie nauczyć odczuwania i słuchania siebie na subtelniejszych poziomach życia – tj. na poziomie funkcjonowania ciała energetycznego. (Więcej w artykułach ‘Qigong i taichi’)

 

Katarzyna Izabela W. Miernicka – aktorka, (absolwentka PWST w Warszawie, przez 12 lat grała w Teatrze Ateneum), występowała w filmie, (‘Awantura o Basię’, ‘Sceny Nocne’), Teatrze Telewizji, (‘Amadeusz’, ‘Każda Chwila’), serialu TV (‘Klan’) i Teatrze Polskiego Radia, (słuchowisko ‘Jeziorany’), oraz w Kabarecie ‘Dudek’ i w wielu innych.

W 1991r. pojawiła się silna potrzeba poszukiwań głębszego sensu życia, rozumienia ‘swojej tożsamości człowieczej’, wynikająca z potężnego impulsu bycia wolną istotą w każdym przejawie jej życia. Tak rozpoczęła swój proces rozwoju wewnętrznego studiując taoizm, astrologię, buddyzm, ćwicząc jogę, qigong, sztuki walki, rytuały buddyjskie

Od 1998r. zajmuje się profesjonalnie astrologią.

Od 2001 roku prowadzi  zajęcia z Qigongu i Taichi, grupy wyjazdowe i stacjonarne). Jest jedną z niewielu osób, które zajmują się Qigongiem Energetycznym na bardzo zaawansowanym poziomie i uczą tego systemu w Polsce.

W 2012 r nastąpił ostry przełom i zwrot w jej procesie poznania, który nazywa wewnętrznym przebudzeniem i szczęśliwym powrotem ku prawdziwemu Źródłu, porzucając wszelkie ścieżki ‘religijne i duchowe’

 Autorka tekstów o Qigongu Tao i ogólnie pojętym ‘rozwoju wewnętrznym, do miesięczników „4 Wymiar’, ‘Wegetariański Świat’, ‘Zdrowie’ i innych.

Jak mówi: zawsze udawało jej się robić to, co kocha. Pełna pasji, promuje eko styl życia. Aktywnie uczestniczy w ochronie natury.

Jest witarianką, czyli odżywia się na surowo. Blisko 10 lat temu wyprowadziła się na wieś, dla zdrowia i żeby żyć w zgodzie z naturą i własnym widzeniem świata:

Przytacza słowa swojego nauczyciela: „Religijność nie ma nic wspólnego z dogmatem, religijny jest człowiek, który nie posiada w ogóle ,ja’ i ‘ego’. To jest, według mnie, najwyższa forma inteligencji i doskonałości, etycznie i w postępowaniu”- J. Krishnamurti.

Miłość? – uśmiecha się Katarzyna – nie uda nam się jej określić, można jedynie ją odczuwać. Wiem o miłości jedno: dzięki niej żyję, wszyscy żyjemy’.